κομιδῇ


κομιδῇ
совершенно

Ancient Greek-Russian simple. 2014.